Co-Creatie: sociaal & circulair voor wijkondernemingen

13:00 – 14:45 (Hoog Vuur café 2)

Laat je inspireren door sociale ondernemers die zich bezighouden met recycling, reparatie, hergebruik of upcycling in deze creatieve co-creatie sessie! 

Creatieve oplossingen bedenken
Recycling, reparatie, hergebruik of upcycling zijn allemaal methoden die sociale ondernemers gebruiken om waarde te creëren binnen de circulaire economie. Met nieuwe manieren en duurzame ontwerpen kunnen we massaconsumptie bestrijden en duurzame consumptie stimuleren.

Bij veel wijkondernemingen wordt al gewerkt aan reparatie of hergebruik van spullen en zij proberen ook anderen te enthousiasmeren. Voor deze sessie delen sociale ondernemers die zich hiermee bezighouden hun verhaal en presenteren een uitdaging waar zij op dit moment tegen aanlopen. Ga de uitdaging aan om samen creatieve oplossingen te vinden in deze interactieve co-creatie sessie. Want samen ben je sterker!

Deze workshop is onderdeel van het DOENLab en wordt gegeven door Starters4Communities.