Diversiteit in de wijk? Inclusief handelen!

Tijdstip & locatie volgen nog

Wie doen er mee aan het democratische proces en wie niet? In deze workshop gaan we in op diversiteit in de wijk en inclusief denken en handelen. Dat gaat over meer dan het gebruik van de juiste communicatiemiddelen. Het gaat in eerste instantie over bewustzijn over je eigen identiteit en jouw rol in de wijk.

Vervolgens kun je gaan kijken naar de huidige en gewenste betrokkenheid van bewoners bij democratische processen en buurtinitiatieven. Welke keuzes maak je dan als het gaat om communicatie met de wijk?

Verschillende perspectieven
We nodigen je uit om open te staan voor nieuwe persoonlijke inzichten en met elkaar te praten over verschillende perspectieven op ‘inclusiviteit in de wijk’.

De workshop wordt gegeven door Urban Villagers.