Hoe bestuur je een bewonersbedrijf?

12:00 – 12:45 (Hoog Vuur café 2)

Een goed bestuur kun je zien als de twee hersenhelften van een bewonersbedrijf. In deze workshop leer je hoe zakelijke principes van belang zijn voor het realiseren van maatschappelijke ambities.

Werken aan je bewonersbedrijf
Als bewonersinitiatief creëer je maatschappelijke meerwaarde of ‘impact’ voor én met bewoners uit je wijk of dorp. Als je dit voor langere tijd wilt blijven doen en groeit in omvang en geld, of wanneer je te maken krijgt met grote investeringen wordt het belangrijk om ook aan je bewonersbedrijf te werken.

Twee hersenhelften
Goed bestuur of ‘governance’ is het geheel van afspraken en werkwijzen die zorgen voor continuïteit en robuustheid van je organisatie. In de workshop gaan we in op de verschillende onderdelen van goed bestuur, zoals impact missie, team, bedrijfsmodellen, juridische en organisatorische zaken en monitoring en verantwoording. We bespreken de twee hersenhelften van goed bestuur, de rationele zakelijke helft en de maatschappelijke, intermenselijke kant. Ook ga je zelf aan de slag met de ‘goed bestuur checklist’ voor bewonersbedrijven.

De workshop wordt gegeven door Saskia van Alphen van KNHM Participaties