0

Ontmoet LSAbewoners

Het LSA is de landelijke vereniging van en voor actieve bewonersgroepen. Samen zetten ze zich in voor ruimte en mogelijkheden voor bewonersinitiatieven, van wijkplatforms tot BewonersBedrijven. [...]

0

Ontmoet de SESAM academie

Ontmoet de SESAM academie! Dit is een maatschappelijk adviesbureau voor vrijwilligersorganisaties en bewoners- en burgerinitiatieven. Ze zetten hoog opgeleide vrijwillige adviseurs met [...]

0

Ontmoet Stichting DOEN

Een festival organiseer je natuurlijk niet alleen, dat doe je samen! Samen met onze partners gaan we er een geweldig leuke én leerzame dag van maken. Om alvast een beetje in de stemming te komen, [...]

0

Opening festival

Op 17 maart 2018 ontving Herman Tjeenk Willink de zevende Comeniusprijs in de Grote Kerk te Naarden. Een jaarlijkse prijs voor mensen die een belangrijke bijdrage leveren aan onderwijs, [...]