Reinhout Kleinhans

BewonersBedrijven op de internationale tour

Bewonersbedrijven, ook wel wijkondernemingen genoemd, zijn sociale ondernemingen gerund door en voor buurtbewoners. Zij proberen om hun wijk beter, leuker en veiliger te maken. Makkelijk is dat niet – ze komen allerlei belemmeringen tegen. In Nederland bestaan bewonersbedrijven nog niet zo lang. Daarom heb ik Nederlandse voorbeelden vergeleken met wat langer bestaande bewonersbedrijven in Engeland en Zweden. In mijn interactieve lezing vertel ik over de uitkomsten van dit onderzoek. Wat kunnen we leren van de Engelse en Zweedse ervaringen? Welke tips & tricks hebben onze buitenlandse collega’s voor Nederlandse bewonersbedrijven? Uiteraard is er veel ruimte voor vragen.

TIJDSTIP

15:00 – 15:30

LOCATIE

AV Brothers

Over de spreker

Reinout Kleinhans is universitair hoofddocent stedelijke vernieuwing aan de TU Delft. Hij doet al 20 jaar onderzoek naar buurtontwikkeling, participatie en bewonersinitiatieven in Nederlandse steden en daarbuiten. Hij kijkt onder meer naar de rol van sociale media en digitale platforms bij samenwerking tussen bewoners, gemeenten en andere partijen. Wijkondernemingen en bewonersbedrijven hebben sinds 2012 zijn belangstelling. Hierbij werkt Reinout samen met het Landelijk Samenwerkingsverband Aandachtswijken (LSA). Hij probeert inzichtelijk te maken onder welke condities bewonersbedrijven langdurig effectief kunnen zijn. Ook adviseert hij gemeenten en woningcorporaties bij beleid om de leefbaarheid in buurten te verbeteren.