Bewoners en professionals doen het samen

10.30 – 12.00 (Arcadis Overmorgen 2 – Workshop 6)

Overal in wijken, buurten, stad of dorp wordt samengewerkt tussen bewoners(groepen) en professionals van sociaal werk. De praktijk laat zien dat we voordelen van samenwerken zien maar dat dit niet altijd even soepel gaat. Soms kan het zelfs flink schuren.

Bij deze workshop kijken we naar samenwerken vanuit de principes van samensturing en de ABCD benadering (Asset Based Community Development). Hierdoor wordt het schuren of verschil van belangen juist vruchtbaar in plaats van ‘gedoe’.