Column Thijs van Mierlo: ‘Samen staan we sterk!’

Als je actief bent in je eigen buurt of vrijwilligersorganisatie dan weet je dit waarschijnlijk allang. Samenwerken is een ambacht. Je zoekt naar je gezamenlijke drijfveren, je kijkt wat iedereen in de samenwerking kan bijdragen. En je hoeft niet meer alles in je eentje te doen. Samen verzet je bergen werk.

En dat geldt ook voor de organisaties die bewonerscollectieven helpen hun belangrijke werk te doen. Organisaties die bewonerscollectieven vertegenwoordigen en verenigen. Organisaties die helpen met financiering, kennis en belangenbehartiging. In de We Doen het Samen coalitie werken we aan een samenwerkingsverband om de krachten te bundelen.

Tempo
Dat is hard nodig. In Nederland zijn er steeds meer lokale gemeenschappen die zich verantwoordelijk voelen voor hun buren en de omgeving waarin ze leven. Ze bieden elkaar zorg en aandacht, runnen ontmoetingsplekken in de buurt of verenigen zich om het dorp op te knappen. Het is hard werken om de energie en het tempo van die bewonerscollectieven bij te houden en te steunen.

Solide netwerk
Op zich komen de lokale gemeenschappen ieder voor zich best ver met in organiseren van financiële potjes om activiteiten te kunnen uitvoeren of met het opbouwen van een solide vrijwilligersnetwerk. Tegelijk kost het veel energie om bij ambtenaren en financiers steeds te moeten aantonen welke meerwaarde ze hebben. En te laten zien dat in de netwerken veel praktische kennis en kwaliteit aanwezig is.

Krachten bundelen
Katalys, Nederland Zorgt voor Elkaar, Nederlandse Organisatie Vrijwilligerswerk (NOV), Stichting DOEN, VSBfonds, Oranje Fonds, Landelijke Vereniging Kleine Kernen (LVKK) en LSA bewoners zetten daar graag samen de schouders onder. Door onze krachten te bundelen wordt daadkracht van lokale gemeenschappen groter. En ontstaat ontwikkelkracht voor het bouwen van nieuwe financieringsvormen of vormen van kennisuitwisseling tussen gemeenschap, overheid en markt. Stap voor stap werken we aan een coalitie en gezamenlijke agenda waarin we onze krachten bundelen. Natuurlijk in samenspraak met onze achterbannen en open voor andere netwerken om hierbij aan te sluiten.

Start coalitie
Op het We Doen het Samen festival vieren we de officiële start van deze coalitie en vertellen je alles over onze plannen om jullie werk nog beter te ondersteunen. Ik hoop van harte dat je deze dag in je agenda wilt zetten om elkaar te ontmoeten. Samen staan we sterk!

Thijs van Mierlo (directeur LSA bewoners)