Publieke dialoog: De toekomst naar onze hand zetten!

Online – datum & tijdstip volgt zsm

De gemeenschap is een prima plek om te leren. Je leert van elkaar en samen kun je tot geheel nieuwe ideeën komen. Over elk onderwerp en dus ook over de gemeenschap zelf, hoe die bijvoorbeeld bijdraagt aan betere zorg, of verduurzaming van energiegebruik.

Leek en expert
De Vogelaar Academie voor Gemeenschapskracht wil gebruik maken van de kracht van de gemeenschap om te leren over de kracht van de gemeenschap. Daarin is plaats voor iedereen, van leken tot experts. We laten de leek van de expert leren, maar brengen de expert ook in contact met mensen met veel ervaringsdeskundigheid, en deze deskundigen met elkaar en met leken. Doel van dit alles is versterking van de gemeenschap en van kennis.

Nieuwe samenlevingsprincipes
De Vogelaar Academie voor Gemeenschapskracht wil onderwerpen agenderen die nodig zijn om de omkering naar nieuwe samenlevingsprincipes te bevorderen. De academie nodigt iedereen uit om te luisteren naar maatschappelijke initiatieven en wil bewoners, ambtenaren, professionals, bestuurders en anderen helpen onderzoeken hoe zij zich door deze initiatieven kunnen laten versterken en andersom. Dát is participatie, dus kom luisteren en ga in dialoog is onze boodschap.

Voor deze omkering gaat de Vogelaar Academie voor Gemeenschapskracht zich inzetten tussen alle mensen, initiatieven en organisaties die de goede dingen doen. Hoe gaan we dit zo goed mogelijk organiseren voor zoveel mogelijk mensen? Hierover gaat de publieke dialoog die we houden tijdens het WDHS Festival.

Vogelaar Academie voor Gemeenschapskracht: Jurgen van der Heijden, Harry Troelstra en Jitske Tiemersma.