Democratie in actie: gemeenten & bewoners samen!

13:00 -13:45 (Het Lokaal 2)

In deze workshop kun je veel actie en goede voorbeelden verwachten uit de lokale democratie!

Rol inwoners cruciaal
Op steeds meer terreinen voelen gemeenten de urgentie van grote maatschappelijke opgaven. De energietransitie, aardgasvrije wijken, de Omgevingswet en de decentralisatie in het sociaal domein brengen ingewikkelde vraagstukken en uitdagingen met zich mee. Bij veel van deze vraagstukken is de rol van inwoners cruciaal. Er moet samengewerkt worden, met inwoners, bedrijfsleven en instellingen, urgenter en intensiever dan ooit tevoren. 

In deze workshop laten we vanuit de praktijk goede voorbeelden zien van democratische vernieuwing uit het hele land. We benoemen hindernissen én natuurlijk manieren om deze ‘uitdagingen’ aan te gaan. Doe mee, denk mee en kom ook in actie, samen!

Deze workshop wordt gegeven door Frank Speel van VNG. Kijk ook op: https://www.lokale-democratie.nl