Disclaimer

Stichting Beheer We doen het samen kan op geen enkele wijze aansprakelijkheid aanvaarden voor directe of indirecte schade die is ontstaan ten gevolge van onjuiste of onvolledige informatie op deze website.

  1. Alle op de site, in acties of in bevestigingen en/of overzichten genoemde data zijn onder voorbehoud van wijzigingen. Aan de genoemde data kunnen geen rechten worden ontleend.
  2. Stichting Beheer We doen het samen behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in de programmering zonder restitutie van van gelden.
  3. Stichting Beheer We doen het samen is gerechtigd om een activiteit af te gelasten en is niet aansprakelijk voor gevolgschade hiervan, in welke vorm dan ook. De reeds betaalde toegangskaarten worden niet gerestitueerd.