Dorpshuis in de strijd tegen eenzaamheid

14.00-14.45 | Twijnstra Gudde Foye

Het dorpshuis is van oudsher de aangewezen plek voor ontmoeting in de dorpsgemeenschap. Voor een gewoon praatje en voor het uitbroeden van goede ideeën. Steeds vaker organiseren dorpshuisvrijwilligers eettafels en andere ontmoetingsmomenten voor eenzame inwoners, al dan niet met een zorgvraag. 

Wat zijn de mogelijkheden en de randvoorwaarden en hoe kan je samen met de gemeente invulling geven aan dit aspect van de WMO? We horen geslaagde voorbeelden en gaan met elkaar in gesprek over de kansen.

De workshop wordt gegeven door Landelijke Vereniging voor Kleine Kernen.