Ella Vogelaar Academie voor Gemeenschapskracht

najaar 2021

De Ella Vogelaar Academie voor Gemeenschapskracht is een open en laagdrempelig kennis- en leernetwerk voor bewoners en beroepskrachten die samen leren over de kracht van gemeenschappen. Lokale gemeenschappen werken aan vitale wijken, dorpen en gebieden. Zij vormen daarmee een groeiend werkveld en een fundament onder een vitale en evenwichtige samenleving in wording.

De Ella Vogelaar Academie is er voor alle mensen die iets willen betekenen voor hun eigen omgeving en/of willen bijdragen aan nieuwe samenlevingsprincipes: bewoners, bewonersinitiatieven, coaches, bestuurders, politici, ambtenaren, docenten, wetenschappers en andere geïnteresseerden.

Onderwijsaanbod najaar 2021

Drie webinars, online opleidingen die je elk moment kunt volgen:

Vijf online masterclasses

  • Kantelsessie: van probleemgericht naar gemeenschapsgericht werken in buurten en wijken

Neem deel aan Editie 2 op 9 december

  • Samenwerken in Deelgenootschap

Neem deel aan Editie 2 op 16 november

  • Economie door actieve bewoners

Neem deel aan Editie 2 op 2 december

  • Financiering coöperatief ontwikkeld vastgoed

Neem deel aan Editie 1 op 16 november

In voorbereiding de Leergang Goed oud worden in de wijk:
We worden steeds ouder en Nederland vergrijst. En steeds meer ouderen blijven thuis wonen. In deze leergang komen uitdagende vragen aan de orde die van betekenis zijn voor oudere inwoners van wijken en buurten en mensen die vanuit hun vak of passie met oudere inwoners te maken hebben.

De leergang bestaat uit een aantal modules, die los of als serie kunnen worden gevolgd. We beginnen met een module over ouder worden en oud zijn. Inzicht daarin helpt je bij het werk voor en met ouderen in de wijk. De tweede module gaat in op activiteiten met ouderen, ter inspiratie en vol met nuttige tips&tricks.

De derde module gaat over blijven wonen in de eigen gemeenschap.  Steeds meer bewoners van wijken maken plannen om kleinschalige woon(zorg)voorzieningen te realiseren. Maar hoe pak je dat aan? De vierde en laatste module gaat hier nog een stuk dieper op in en richt zich met name op de financiering hiervan: het maken van een realistische investeringsbegroting en het opbouwen van een goed bedrijfsmodel.

Meer informatie en aanmelden >