Ella Vogelaar lezing: ‘Burgerinitiatief als de cruciale stap in vernieuwing van publieke diensten’

11.00 – 12.30 (Fluor Poppodium – Lezing)

Steven de Waal is bedenker van het concept ‘maatschappelijke onderneming’ (2000). Andere concepten zijn ‘polderpaternalisme’ (2015) en ‘disruptief burgerschap’ (2018). Door al zijn boeken heen zijn vanaf het begin de grote thema’s geweest: maatschappelijk ondernemerschap (zijn 1e boek in 1994) en maatschappelijk leiderschap (zijn laatste boek, 2018, en zijn proefschrift, 2014).

Goed burgerschap
Analoog aan de missie van Public Space gaat het daarbij dus vaak over goed en actief burgerschap, waarbij hij in zijn proefschrift ook analyseerde dat dat een waardenpatroon is dat we ook graag als goed burgerschap in boardrooms willen zien. Steven is in 2014 gepromoveerd aan de Universiteit Utrecht op ‘The Value(s) of Civil Leaders’, over maatschappelijke leiders: private personen die zich op een bijzondere manier met de publieke zaak bezig houden.

Groeiende macht burgers
Zijn meest recente boek ‘Civil Leadership as the Future of Leadership. Harnessing the Disruptive Power of Citizens’ (Amazon, 2018) biedt een strategische analyse van hoe de digitale technologie die markten heeft ontwricht, ook leidt tot een nieuwe en groeiende macht van burgers, en tegelijkertijd een ontwrichtende werking heeft op politiek en publieke dienstverlening.

Deze revolutie maakt een nieuw soort leiderschap noodzakelijk: maatschappelijk leiderschap (‘civil leadership’), leiderschap van ‘one of us, citizens’, gebaseerd op burgerschapswaarden en de publieke zaak in plaats van de standaard managementtechnieken.

Voor deze lezing hoef je je niet in te schrijven.