Jong én actieve bewoner:de kracht van alle talenten

Zaterdag 5 september 9.45 – 11.15

Jongeren hebben veel ambities en zijn op allerlei manieren betrokken bij en in hun wijk. Maar hoe kunnen bewonersinitiatieven de talenten van deze jongeren versterken en benutten waardoor wijken nog beter worden? Wat is een aantrekkelijke omgeving voor jongeren en hoe sluit je hierop aan?

Deze en andere vragen gaan we beantwoorden! 

De workshop wordt gegeven door LSA Bewoners.