Met een flyertje ben je er niet

Online – datum & tijdstip volgt zsm

Veel bewonersinitiatieven komen niet (goed) van de grond omdat ze niet goed ‘in de markt worden gezet’.

De initiatiefnemers zijn zó overtuigd van de toegevoegde waarde van hun ideeën dat ze ervan uitgaan dat de omgeving dat ook vindt. En dat ze die omgeving, als dat niet het geval is, met een huis-aan-huisflyer wel geïnformeerd en enthousiast krijgen.  

Marktgericht
Wim Oerlemans, binnen het bestuur van Austerlitz Zorgt belast met communicatie en leden- en vrijwilligerswerving, laat in deze workshop zien dat het succes van de coöperatie grotendeels te danken is aan de manier waarop het bestuur marktgericht bezig is.

Door constant enerzijds de uitgangspunten te bewaken en anderzijds overal waar mogelijk publicitaire munt uit te slaan, is Austerlitz Zorgt uitgegroeid tot waarschijnlijk de (naar verhouding van de inwoners van het dorp) grootste coöperatie van Nederland. 

Juiste marketing & promotie
Hij vertelt hoe dit resultaatmet een juiste marketing en inzet van promotiemiddelen is bereikt, en laat zien dat deze aanpak voor alle bewonersinitiatieven toepasbaar is. 

De workshop wordt gegeven door Austerlitz Zorgt, Wim Oerlemans (onderdeel proeverij Vogelaar Academie voor Gemeenschapskracht)