Opening festival door Herman Tjeenk Willink

Op 17 maart 2018 ontving Herman Tjeenk Willink de zevende Comeniusprijs in de Grote Kerk te Naarden. Een jaarlijkse prijs voor mensen die een belangrijke bijdrage leveren aan onderwijs, wetenschap, cultuur en vorming. De jury noemde de politicus en informateur van het laatste kabinet Rutte III ‘een van de meest erudiete en integere politici die Nederland thans kent’.

Maatschappelijke democratie
In zijn dankwoord stelde hij: ‘Als de vertegenwoordigende democratie hapert, komt het op de “maatschappelijke democratie”, de burgersamenleving, aan. Als we werkelijk willen dat urgente vraagstukken binnen de context van de democratische rechtsorde worden aangepakt, zullen we de enorme, creatieve potentie die in de maatschappij aanwezig is beter moeten aanboren.’

Ga in gesprek met Herman Tjeenk Willink!
Onder leiding van Hella Hueck kun je tijdens het festival in gesprek gaan met Herman Tjeenk Willink over de essentie van burgerschap: het eigen initiatief.