We doen het samen!

Door het zichtbaar maken van initiatieven van actieve bewoners, kunnen we elkaar inspireren en aanmoedigen om samen te werken aan een nieuwe samenleving. Tijdens het We doen het samen! Festival willen alle partners actief burgerschap stimuleren en het succes van vele lokale initiatieven in héél Nederland laten zien en vieren.

De We-doen-het-samenleving

Overheden en marktpartijen zijn niet meer in staat de grote maatschappelijke vraagstukken adequaat aan te pakken. Dit heeft onder andere geleid tot grotere verschillen tussen bevolkingsgroepen, ongelijkheid tussen regio’s en een verlies aan vertrouwen in de overheid.

De oplossingsrichting
De ‘we-doen-het-samenleving’ is een snelgroeiende beweging waarin duizenden burgercollectieven zich vrijwillig inspannen om maatschappelijke doelen te realiseren, bijvoorbeeld in de energietransitie, in de zorg of het behoud van voorzieningen. Lokale gemeenschappen bieden een alternatief voor staat en markt. Ze kunnen vaak voorzieningen beter en goedkoper verzorgen én dragen gelijktijdig bij aan sociale cohesie, inclusie en terugkeer van de menselijke maat.

Wat er nodig is:

  • Een nieuw sociaal contract dat gelijkwaardige verhoudingen tussen overheden, bedrijfsleven, vrijwillige inzet, burgers en maatschappelijke partners waarborgt.
  • Erkenning van het belang van burgercollectieven en ruimte in beleid en regelgeving.
  • De basis voor burgercollectieven is een goede sociale infrastructuur, zoals ontmoetingsplekken in de wijk of het dorp. Hiervoor is een investering nodig ter grootte van 1 miljard euro.

Meer weten? Download onze Maatschappijvisie>

Wie maken het festival mogelijk?

De We Doen Het Samen! coalitie bestaat uit: Katalys, Landelijke Vereniging voor Kleine Kernen (LVKK), Landelijk Samenwerkingsverband Actieve Bewoners (LSA), Nederland Zorgt Voor Elkaar, Oranje Fonds, NOV Platform Vrijwilligers, Stichting DOEN en VSBfonds. Samen vormen zij de kernpartners van het festival. Verschillende andere partners helpen verder mee om het festival inhoudelijk vorm te geven. We doen het samen!

Vragen? We helpen je graag!

Heb je vragen over de We doen het samen-coalitie? Neem gerust contact op met Thijs van Mierlo, thijs@lsabewoners.nl en/of Jan Smelik, jan.smelik@nlzve.nl. 

Heb je vragen over het festival, de organisatie of praktische zaken? Neem dan even een kijkje bij de FAQ’s, misschien staat daar je antwoord tussen. Je kunt ons ook mailen op info@wedoenhetsamen.nu

EN DAN NOG DIT…

Het We doen het samen! Festival neemt je privacy serieus: wil je hier meer over weten, lees dan ons Privacystatement en/of onze disclaimer. 

Onze Algemene Voorwaarden kun je hier downloaden.