Praktische wijsheden voor bewonerscollectieven: toegespitst op het domein van voedsel en groen

12.00-12.45 | De handelskamer

Ieder burgercollectief loopt vroeg of laat tegen vraagstukken aan die te maken hebben met bijvoorbeeld leden, producten en diensten, besluitvorming, leiderschap of financiën. Het Platform Collectieve Kracht heeft de ambitie om uit te groeien tot een zelfsturend platform.

In de workshop verkennen we op interactieve wijze een model dat moet uitnodigen om elkaar praktische vragen te stellen en oplossingen aan te reiken. We combineren daarbij ‘the wisdom of the crowd’ met de wijsheid van experts, of wel ‘Samen weten we meer’!

De workshop wordt gegeven door Ton Duffhues, Institute for Collective Action, Universiteit Utrecht.