Publieke dialoog: Vliegwiel van Gemeenschapskracht

Zaterdag 5 september 11.45 – 12.45

Op de foto van links naar rechts: Anne Hilderink, Raf Janssen, Jitske van Popering.

De lokale gemeenschappen dragen bij aan betere zorg, lokale voedselproductie, verduurzaming van energiegebruik, activeren van buurtbewoners en creëren van buurtbanen. Een paar voorbeelden die door gemeenschappen als vanzelfsprekend ook nog worden gecombineerd. Wat kunnen we daarvan leren?

Doe mee met de publieke dialoog waarin we met de hoofdgasten en deelnemers in dialoog gaan over gemeenschapskracht aan de hand van de volgende vragen:
– Wat zie je als het gaat om gemeenschapskracht?
– Hoe kan de samenleving beter worden van deze gemeenschapskracht (NUT)
– Hoe kan de samenleving beter worden in gemeenschapskracht (WERK te Doen)
– Wat zijn relevante onderzoeksvragen en/of acties?

Kracht van de gemeenschap
De Ella Vogelaar Academie voor Gemeenschapskracht wil gebruik maken van de kracht van de gemeenschap om te leren over de kracht van de gemeenschap. Daarin is plaats voor iedereen: van leek tot (ervarings)deskundige. Door hen met elkaar in contact te brengen en van elkaar te laten leren, versterken we de gemeenschap en vergroten we de collectieve kennis.

De Ella Vogelaar Academie voor Gemeenschapskracht wil onderwerpen agenderen die de omkering naar nieuwe samenlevingsprincipes bevorderen. De Ella Vogelaar Academie nodigt iedereen uit om te luisteren naar maatschappelijke initiatieven en helpt bewoners, ambtenaren, professionals, bestuurders en andere belanghebbenden onderzoeken hoe zij zich door deze initiatieven kunnen laten versterken en andersom. Dát is participatie. Kom luisteren en ga met elkaar in gesprek!

Voor deze omkering gaat de Ella Vogelaar Academie voor Gemeenschapskracht zich inzetten tussen alle mensen, initiatieven en organisaties die de goede dingen doen.

Genodigde hoofdgasten:

• Raf Janssen maakt zich als denker, publicist, (ex) wethouder en raadslid al jaren sterk voor zelfsturing door bewonersgroepen. Het gaat om maatschappelijke initiatieven die publieke taken weer onder regie brengen van mensen die het direct aangaat.
• Anne Hilderink: actieve bewoner van het eerste uur met een missie, oprichter en bestuurder van coöperatie Klooster & Buren
• Jitske van Popering: jonge en ambitieuze onderzoekster aan de Erasmus Universiteit naar bewonersinitiatieven, netwerksamenleving, democratische vernieuwing en maatschappelijke opgaven.

Begeleiders:

• Harry Troelstra, Ella Vogelaar Academie voor Gemeenschapskracht
• Jurgen van der Heijen, Nederland Zorgt voor Elkaar
• Jitske Tiemersma, kwartiermaker kennisinfrastructuur NLZVE en Ella Vogelaar Academie voor Gemeenschapskracht