Social design in de wijk

12.30 – 14.30 (Hoog Vuur – Workshop 8)

In deze workshop maak je kennis met de kracht van social design om buurtinitiatieven vorm te geven. Creativiteit biedt ruimte aan initiatieven om op unieke wijze vorm te geven aan hun activiteiten en community.

Je leert de beginselen van Social Design en gaat zelf aan de slag met een vraagstuk zodat je dit direct kan toepassen.

Wat is social design?
Social designers zetten sociale veranderingen in gang. Of het nou gaat om grote maatschappelijke thema’s of hoe een kind een ziekenhuisbezoek ervaart. Ze trekken daarbij nauw op met de mensen om wie het uiteindelijk gaat en brengen vaak met onverwachte interventies een heel nieuw gesprek op gang. Sociaal ontwerpers werken aan projecten rond eenzaamheid, wijkverloedering en schuldproblematiek, maar ook in de gezondheidszorg en het bedrijfsleven.

Een social designer komt zelden met kant-en-klare oplossingen. De aanpak is een combinatie van luisteren, observeren, testen en experimenteren. Zo ontstaat een product of proces dat werkt voor de uiteindelijke gebruiker.