Wat is een dorpsondersteuner?

14.30 -16.00 (De Raadskamer – Workshop 24)

Bewoners nemen steeds vaker het initiatief om hun dorp of wijk vitaal te houden. Ze willen met elkaar een zorgzame gemeenschap vormen en bundelen hun krachten in bijvoorbeeld dorps(zorg)coöperaties, stichtingen en of verenigingen.

Het aanstellen van een dorpsondersteuner wordt, door het bewonersinitiatief, als een logische vervolgstap gezien om hun dorp leefbaar te houden en zorgzamer te maken. Alles vertrekkend vanuit de eigen gemeenschapsdynamiek.

In deze sessie praten we met elkaar over welke functie een dorpsondersteuner binnen de gemeenschap inneemt, welke competenties hij of zij dient te bezitten, wie hem/haar aanstuurt, hoe je een dorpsondersteuner binnen de gemeenschap actief krijgt en hoe je zo iemand kunt financieren.