We doen het samen! Festival gaat uit van eigen kracht burgerinitiatieven

Actief burgerschap kent vele gezichten. Het is de enthousiaste vrijwilliger van het buurthuis, de initiatiefnemer die het voor elkaar krijgt een supermarkt draaiende te houden in een klein dorp of de vastbesloten buren die samen een plan maken om hun wijk aardgasvrij te maken. Het is een veelkleurig proces waarbij mensen in hun eigen omgeving in actie komen voor hun buurt, wijk of omgeving. Een beweging die volledig uitgaat van zijn eigen kracht en creativiteit. En dat is precies wat het We doen het samen! Festival wil stimuleren én vieren, tijdens haar vierde editie zaterdag 28 maart 2020 in Amersfoort.

 Betrokken burgers die zelf het heft in handen nemen kunnen rekenen op positieve reacties vanuit hun eigen omgeving en in toenemende mate de (lokale) overheid. Zij verhouden zich op een vernieuwende wijze tot maatschappelijke vraagstukken, doordat ze vertrekken vanuit een andere positie in een systeem waarin overheden en de markt bepalende grootheden zijn. Het zijn vaak deze initiatiefnemers die van onderop krachten in buurten en wijken bundelen.

Krachten kanaliseren
Natuurlijk zijn er uitdagingen. Vrijwilligers komen en gaan, er moet blijvend draagvlak worden gecreëerd en als een initiatief doorgroeit naar een sociale onderneming moet er een verdienmodel komen en zijn er andere competenties nodig dan bij de start van het project. Burgerinitiatieven krijgen meer kracht zodra meer mensen zich erbij aansluiten, maar om die kracht vast te houden en de juiste kant op te kanaliseren, zijn er verschillende tools en vaardigheden nodig. Tijdens het We doen het samen! Festival kunnen aanwezigen daarom een keuze maken uit bijna vijftig workshops die al deze facetten (en meer!) belichten, uitdiepen en veelal praktisch insteken.

Dag van de Burgerinitiatieven
Op zaterdag 28 maart, op de Dag van de Burgerinitiatieven, is de Prodentfabriek in Amersfoort daarom de plek om een hele dag kennis en inspiratie op te doen, elkaar te ontmoeten en nieuwe verbintenissen aan te gaan. Het belooft een dag te worden waarin genoeg ideeën ontspruiten om het verschil te maken in verschillende steden, dorpen, wijken en buurten.

Prijsuitreikingen, workshops en sprekers
Zo vindt de uitreiking van Kern met Pit plaats: een uitdaging voor mensen om hun droom voor de buurt binnen een jaar te realiseren. Jaarlijks doen ruim honderd bewonersgroepen mee aan deze uitdaging van KNHM foundation om hun eigen buurt te verbeteren. Ook reikt minister Hugo de Jonge (VWS) de Nationale Vrijwilligersprijs uit voor het NOV. Daarnaast kunnen festivaldeelnemers ter plekke pitchen voor hun burgerinitiatief bij ‘Donatie op Locatie’ van VSBfonds.

Er zijn verder bijna vijftig workshops te volgen binnen de thema’s organiseren, mobiliseren, financieren, communiceren en inspireren. Bekende sprekers als Peter Heerschop, Lucas De Man, Rocky Hehakaija en Joris Luyendijk bieden de nodige inspiratie, humor, inzicht én vergezichten.

Partners festival
Het festival wordt gedragen door KNHM foundation, VSBfonds, Stichting DOEN, Oranjefonds, LSA Bewoners, Nederland Zorgt Voor Elkaar en NOV. Daarnaast werken diverse organisaties mee om van het festival een succes te maken.